baner-krotoszyn.jpg
baner-szablon-kg.png
Portal
NAUKA PŁYWANIA na basenie odkrytym

Regulamin organizacji i rozliczania zajęć nauki pływania przez

CSiR WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Krotoszynie.

BASEN ODKRYTY

 1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe, po wcześniejszym wypełnieniu ankiety uczestnika kursu i jej złożeniu, w kasie lub w administracji CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie. (ankieta jest dostępna do pobrania na stronie www.csir.krotoszyn.pl oraz w kasie basenu).
 3. W zajęciach nauki i doskonalenia pływania mogą uczestniczyć dzieci,  młodzież oraz osoby dorosłe, po wcześniejszej konsultacji z instruktorem.
 4. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są przez instruktorów CSiR WODNIK
  Sp. z o.o.w Krotoszynie..
 5. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za gwarantowaną przez CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie liczbę zajęć wg obowiązującego cennika przed rozpoczęciem kursu, w godzinach otwarcia basenu, co stanowi podstawę do wydania karnetu imiennego. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania organizator nie zwraca dokonanej wpłaty
 6. Dziecko uczestniczące w zajęciach nauki pływania powinno być zdrowe oraz dopuszczone przez lekarza do tego rodzaju zajęć. Na pierwszych zajęciach rodzice zobowiązani są do podpisania oświadczenia stwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i lekarz wyraził zgodę na udział dziecka w zajęciach (NIEWYMAGANE są zaświadczenia od lekarza).
 7. Osoba wchodząca na naukę i doskonalenie pływania zobowiązana jest do okazania upoważnionemu pracownikowi CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie karnetu.
 8. Zajęcia odbywają się w godzinach 8 00 – 10 00 oraz 18 30 – 20 30.
 9. Uczestnik kursu może wejść na basen 15 minut przez rozpoczęciem planowanych zajęć.
 10. Rodzic/opiekun przyprowadza i odbiera dzieci z zajęć, może wejść na teren basenu odkrytego, aby pomóc dziecku się przebrać. (1 opiekun dla 1 dziecka).
 11. W ciągu 15 minut po zakończonych zajęciach uczestnik zajęć jest zobowiązany do rozliczenia się w kasie i opuszczenia obiektu.
 12. Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest zabronione.
 13. Uczestnicy biorą udział w zajęciach w strojach kąpielowych, okularach pływackich oraz po uprzednim skorzystaniu z natrysku .
 14. Lekcja nauki pływania trwa 30 minut.
 15. W przypadkach nieobecności spowodowanych chorobą istnieje możliwość odrobienia zajęć za zgodą instruktora prowadzącego grupę pływacką.
 16. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych – awaria na basenie, odwołanie zajęć, itp). Organizator kursu zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie, o czym będzie informować kursantów telefonicznie lub mailem.
 17. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 18. Podczas zajęć należy przestrzegać Regulaminu Pływalni Odkrytej.

 

ikona daty27-06-2017, 15:04 ikona autora
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt